บริษัท พรีมาเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการบริการ รับเหมาติดตั้ง ออกแบบ วางระบบ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา งานด้านวิศวกรรมงานระบบ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด -ประกันอุบัติเหตุ -ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง -เงินปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัสประจำปี ตามผลการปฏิบัติงาน -งานเลี้ยงสังสรรค์ / พักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีมาเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
230/56 หมูุ่12 ถ.สุขาภิบาล 6
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วิธีการเดินทาง
ถ.สุขาภิบาล 6 (ซ.วัดบางพลีใหญ่ใน)