บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
รับซื้อยางแผ่น และส่งออกยางอัดแท่ง
สวัสดิการ
บ้านพัก ค่าอาหารกลางวัน เบี้ยขยัน วันหยุดตามประเพณี ลาพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
53/4 ม.1
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86120
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถส่วนตัว