บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าเกษตร เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี
สวัสดิการ
 • ค่าน้ำมัน
 • ประกันสังคม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จำกัด
  55/33 หมู่ 1
  ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  ใช้งานแผนที่