บริษัท ศิริเวชเมดิคอล จำกัด (รพ. ราชเวช เชียงใหม่)
เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนแหล่งชุมชนบริเวณตลาดหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่ารักษาพยาบาลปีละ 20,000 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศิริเวชเมดิคอล จำกัด (รพ. ราชเวช เชียงใหม่)
316/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์: www.rajavejchiangmai.com