กลุ่ม "สวนกิตติ" คือ ต้นกำเนิดของการปลูกยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ การพัฒนาสายพันธุ์และเป็นผู้นำในการผลิตยูคาลิปตัสแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในประเทศไทยเพื่อนำมาทำกระดาษ มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ด้วยกำลังการผลิตต้นกระดาษสวนกิตติที่มากกว่า 100 ล้านต้นต่อปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมกรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าต้นกระดาษสวนกิตติ เป็นต้นกระดาษคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับเกษตกรทุกพื้นที่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงในชีวิต
" เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำสังคมให้แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศ"
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุด วันลาตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันภัยชีวิตกลุ่ม
 • ห้องพยาบาล
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลภายในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
 • ค่าต่างจังหวัด
 • ค่าเช่าบ้าน
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • เงินแสดงความยินดีกับการมีบุตรคนแรกของครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานอุปสมบท
 • กรณีพนักงานเจ็บป่วยทั้งจากในงานและนอกงาน
 • บ้านพักราคาพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • ปฏิบัติงาน หยุดเสาร์เว้นเสาร์
 • ฯลฯ
5 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
pinlocation
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามประสบการณ์
2.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pinlocation
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
15,000
3. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เลขาผู้บริหาร
pinlocation
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
N/A
5.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (freelance)
pinlocation
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ราคาตามJob
ติดต่อ
903 ม.2
ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์: 095-454-1713
แฟกซ์: 033-172-990
เว็บไซต์: www.suankitti.com/
ใช้งานแผนที่