บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2535 ในการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและรวมไปถึงอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอดทั้งในเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่เป็นเลิศ ปัจจุบันบริษัทฯของเราได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจึงต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้าร่วมงานกับเรา
Benefits
- กองทุนประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - การท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินรางวัลอายุงานประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - โบนัสพนักงาน - การตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าทันตกรรม - ค่าน้ำมันรถ/โทรศัพท์ - จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะต่างๆ
There are currently no positions available.
Contacts
P & A Technology Company Limited
24 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยก2
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Directions
จุดสังเกต - สำนักงานตั้งอยู่หน้าสำนักงานเขตบางแค