ผลิตและจำหนายแผ่นโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในโครงการพลังงานสะอาดต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน
สวัสดิการ
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - ค่าเดินทาง
  • - เบี้ยขยัน
  • - อาหารฟรี
  • - Performance Allowance(บางตำแหน่ง)
  • - โบนัส ตามผลประกอบการ
ติดต่อ
TALESUN TECHNOLOGIES (THAILAND) Co.,Ltd.
7/473 Moo.6 Amata City Industiral Estate
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์: 033-010-688 ต่อ 8103