นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอกโครงการ 4
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอกโครงการ 4 ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2554 คณะกรรมการได้เข้าบริหารงาน เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2555 เป็นนิติบุคคลแห่งแรกของหมู่บ้านเมืองเอก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริหารจัดการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรร
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา OT ประกันสังคม ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอกโครงการ 4
52/515 หมู่ 7
ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000