ร้านค้าปลีกออนไลน์ จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ผ่านช่องทาง E-commerce
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Rising Enterprise Co.,Ltd.
14 บางแสนสายสี่เหนือ
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
ใช้งานแผนที่