บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เปิดตั้งแต่ปี 2546
สวัสดิการ
1.ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
898/10 อ.สำนักงาน2 เอสวี ซิตี้ ชั้น7 ถ.พระราม3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.pornsiam.com