บริษัท พรีเมียร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
บริษัทพรีเมียร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทฯที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทางด้านบริหารงานก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการ ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ของทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเราได้รวบรวมความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับ การก่อสร้าง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นจึงมีความต้องการเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมงานกับเรา และพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเดินทาง กรณีออกทำงานนอกสถานที่ - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
55/119 อาคารชุดลูกาโน ลาดพร้าว 18 แยก 10
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
MRT ลาดพร้าว ประตู 2 รถประจำทางที่ผ่าน สาย 8, 44, 96, 122, 145 นั่งจักรยานยนต์รับจ้าง แจ้งว่าไปอาคารชุดลูกาโน ลาดพร้าว 18
ใช้งานแผนที่