บริษัท พสิษฐ์ภาคิณ จำกัด
จำหน่ายรถมอเตอร์ไซด์
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พสิษฐ์ภาคิณ จำกัด
924/1-4 ถ.อภิบาลบัญชา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000