บริษัท พาวเวอร์เทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจ.สระบุรี และ จ.นครราชสีมา เป็นหลัก
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์เทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
9/10 ถ.นเรศวร
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000