บริษัท นิชิโอคะเดนกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท นิชิโอคะเดนกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจออกแบบระบบไฟฟ้าในไลน์การผลิตและระบบไฟฟ้าในเครื่องจักร ขาย ซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกลและอื่นๆ ต้องการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งดังนี้
Benefits
1. เงินเดือน 2. ประกันสังคม 3. ค่าเดินทาง 4. ค่าอาหาร 5. เบี้ยขยัน 6. ค่าโทรศัพท์ 7. อื่นๆ ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิชิโอคะเดนกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
115 ร่มโพธิ์บิส-เนสเซ็นเตอร์ ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
See Map