สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า 30 ปี ก่อน ประมาณพ.ศ.2521 ด้วยความสำนึกของนักเรียนเก่ารุ่นแรกๆ ที่ระลึกถึงพระคุณของ อาจารย์ ความผูกพันอันแน่น แฟ้น ระหว่างนักเรียนเก่ากับอาจารย์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งความผูกพันนั้นได้ก่อเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่นักเรียนทุกคน ได้ศึกษาเล่าเรียนและร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียน จนได้ หล่อหลอมให้นักเรียนทุก ๆ คนให้ มีความรู้ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีและคุณธรรม จนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนภูมิใจ ในการเป็น “ สาธิตจุฬาฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, ซอยจุฬา 11, ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330