บริษัท ไนน์เจมส์จิวรี่ จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครื่องประดับ จิวเวอรี่ต่างๆ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เงินเดือน -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์เจมส์จิวรี่ จำกัด
999 ห้างเกษร ชั้น3
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิธีการเดินทาง
- BTS
ใช้งานแผนที่