บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด
บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ผลิตกระดาษไส้กรองอากาศ , กระดาษไส้กรองน้ำมัน , กระดาษแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษอุตสาหกรรม อันดับ 1 ของประเทศไทย
Benefits
1. โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการบริษัท ) 2. ปรับเงินเดือนขึ้น 3. ค่าเดินทาง 4. เบี้ยขยัน 5. ค่ากะ 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ประกันชีวิตหมู่ 8. ชุดพนักงาน 9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
Contacts
บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด
616 หมู่ 9 ซอย 16 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110