Paradise Network Service Co.,Ltd.
บริษัท พาราได้ซ์ เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส ( พาราได้ซ์ ) จำกัดเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการแบบบูรณาการระดับมืออาชีพด้านซอฟต์แวร์และด้านบริการข้อมูล การบริการหลักของบริษัทคือบริการให้คำปรึกษาและบริการเอาท์ซอร์สสองประเภทใหญ่ บริการให้คำปรึกษารวมถึงการให้คำปรึกษาด้านธุระกิจและกลยุทธ์สารสนเทศ บริการเอาท์ซอร์สรวมถึงเอาท์ซอร์สทรัพยากรบุคคลและเอาท์ซอร์สการบัญชี ปัจจุบันนี้ได้ครอบคลุมดัสตรีหลายภาคส่วน ดังเช่นการสื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต ฯลฯ “ก้าวเดินไปยังข้างหน้า ความสร้างสรรค์เป็นแกนหลัก” เป็นคำคมและเป็นค่านิยมหลักของบริษัท ซึ่งได้สรุปจากประสบการณ์และความรู้ความปัญญา และก็เป็นรากฐานด้านจิตของการพัฒนาบริษัท พาราได้ซ์ ในอนาคต
สวัสดิการ
- เงินเดือน - KPI 5000 THB/เดือน - ประกันสังคม - วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน - วันหยุดประเพณีของไทย - ทำงานล่วงเวลา ค่าจ้างจะคำนวณเป็น 1.2 เท่า - ในกรณีวันทำงานตรงกับวันหยุดประจำปี ค่าจ้างจะคำนวณเป็น 2 เท่า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Paradise Network Service Co.,Ltd.
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ รัชดาซอย 11
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
MRT : สถานีห้วยขวาง ออกประตู 4 เดินตรงมาประมาณ 50 เมตร อาคารเสริมทรัพย์ อยู่ซ้ายมือ ขึ้นลิฟต์มาชั้น 7
ใช้งานแผนที่