Big C Supercenter สาขาสุวินทวงศ์
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดำเนินธุรกิจในรูปของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์" ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปัจจุบันบิ๊กซีแบ่งเป็น บิ๊กซี จัมโบ้ จำนวน 2 สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า จำนวน 15 สาขา บิ๊กซี จำนวน 105 รวมเป็นสาขาเปิดให้บริการทั้งสิ้น 122 สาขา แยกเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 สาขา สาขาในต่างจังหวัด 72 สาขา
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - วันลาพักร้อนตามอายุงาน
  • - กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจ
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีผ่านทดลองงาน
  • - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Big C Supercenter สาขาสุวินทวงศ์
เลขที่ 29 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510