JobThai
บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
เป็นบริษัทฯ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรทุกชนิด
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - อื่นๆ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
171 หมู่ 3
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110