บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
เป็นบริษัทฯ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรทุกชนิด
สวัสดิการ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
171 หมู่ 3
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110