บริษัท ริชมิลลาร์ด จำกัด
ดำเนินงานเกี่ยวกับ ธุรกิจ IT Solution โดยนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและการให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ การให้คำปรึกษาที่ดี เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ลูกค้าสูงสุด ทั้งในส่วน System Integrator, Turnkey System และ Outsourcing System
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริชมิลลาร์ด จำกัด
1667/181 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: richmilliard.co.th