บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษํทผู้นำด้านงานธุรกิจออนไลน์ทุกสาขา เช่น งานออกแบบเว็บไซต์ , พัฒนาซอฟท์แวร์ , ทำการตลาดออนไลน์ และดูแลระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
- โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม
Orange Technology Solution Company Limited
90/16 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เดินทางเรือ : ท่าน้ำเทเวศร์ รถไฟฟ้า BTS : พญาไท