บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
436/503 อาคาร ที.ซี.ทาวเวอร์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่