บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
  436/503 อาคาร ที.ซี.ทาวเวอร์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ใช้งานแผนที่