บริษัท พี.ซี.เอ็น.ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2540 โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานและการบริหารโครงการทางด้าน งานระบบโทรคมนาคม , ระบบไฟฟ้ากำลัง , ระบบสื่อสารในองค์กร ณ.วันนี้ บริษัท พี.ซี.เอ็น.ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงมีศักย์ภาพพอที่จะรองรับงานทางด้าน ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานสื่อสารโทรคมนาคม , งานระบบไฟฟ้ากำลัง และส่วนเกี่ยวข้อง , งานระบบ IT & Computer Network , ระบบ ทีวีวงจรปิด Digital CCTV , ระบบ Security System โดยครอบคลุมขอบเขตงานตั้งแต่การออกแบบ งานติดตั้ง, งานซ่อมบำรุง และ System Commissioning
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส ตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ซี.เอ็น.ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20/3 หมู่ 2
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130