ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนบริษัทเดินเรือระหว่างประเทศ หรือผู้ประกอบการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ อากาศระหว่างประเทศ
Benefits
 • 1. ประกันสังคม
 • 2. ประกันกลุ่มสุขภาพ
 • 3. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. เครื่องแบบพนักงาน
 • 6. โบนัสประจำปี
 • 7. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 9. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 10. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 11. วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน 08.30 – 17.00 น.
Contacts
บริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิลไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel.: 02-681-8711 ต่อ 151
Directions
 • ทาง BRT