บริษัท กอปรฝัน จำกัด
บริษัท กอปรฝัน จำกัด เราชำนาญการในด้านการให้บริการ การออกแบบ ตกแต่ง ดูแลงานก่อสร้าง จนถึงงานระบบที่เกี่ยวข้องในงานสถาปัตยกรรม เรามีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 10 ปี จึงมุ่งหวังในด้านการพัฒนางานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กอปรฝัน จำกัด
599/230 ม.อารียา ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่