บริษัท พรประทานสตีล จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กเส้นก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรประทานสตีล จำกัด
92/3-92/4 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000