JobThai
บริษัท ซัธเธิน ซัพพลาย จำกัด จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยเป็นผู้แทนขายสินค้าประเภท กาวร้อน/กาวเย็น, เครื่องยิงวันที่ ทั้งแบบ เลเซอร์ และแบบ inkjet รวมถึง ระบบ vision ที่ใช้ในขบวนการอุตสาหกรรม ต่างๆ
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - สวัสดิการกองทุนประกันสังคม - เงินโบนัสและปรับขึ้นเงินค่าจ้างการทำงานประจำปี - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ถึงแก่กรรม - เงินค่าล่วงเวลาการทำงาน
zero position th
ติดต่อ
Southern Supply Co.,Ltd.
442 ถ.สุคนธสวัสดิ์ (ใกล้กับ โรงเรียน สตรีวิทยา 2)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.southern-supply.net