เราเป็นผู้แปรรูปกระจกและกระจกนิรภัยชั้นนำของประเทศไทย โดยบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ปีราเน่ จำกัด ดำเนินการมากว่า 25 ปี โดยผลิตภัณท์ได้ผ่านและผลิตตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เราต้องการขยายกำลังการผลิตและพัฒนาองค์กรให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ต้องการผู้ที่มีความสามารถและต้องการโอกาสเพื่อการเติบโตที่รวดเร็วขององค์กรและบุคคลากร
สวัสดิการ
1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันสังคม 3. เบี้ยขยัน 4. โบนัสประจำปี 5. ค่ากะ 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. เสื้อฟอร์มพนักงาน 8. เงินช่วยเหลือบิดา มารดา กรณีเสียชีวิต ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ปีราเน่ เซฟตี้ กลาส จำกัด
58 หมู่ 3 ซอยวัดบ่อทอง ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์: http://www.peraneglass.com
ใช้งานแผนที่