Thai Marine Protection (TMP)
TMP ผู้นำด้านการผลิตโลหะกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมแบบ ‪Cathodic Protection‬ (CP) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่ม Oil & Gas เป็นต้น และบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสี ‪‎Rust Bullet‬ สุดยอดเทคโนโลยีสีป้องกันสนิมจาก USA แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังขยายงานและเตรียมการเพื่อเปิดตลาดไปยังต่างประเทศ จึงเปิดรับสมัครพนักงานที่สนใจก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับบริษัท
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 3. ค่าเดินทาง
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5. ค่าอาหารกลางวัน
  • 6. OT ล่วงเวลา
  • 7. ทำงาน จ-ศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai Marine Protection (TMP)
555/8 หมู่ 12 รุ่งนภาท๊อปแลนด์ โครงการ2
ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เว็บไซต์: www.thaimp.co.th
ใช้งานแผนที่