JobThai
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ เมล็ดผักสลัด รวมถึงโรงเรือนขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกมากกว่า 15 ปี และทีมงานวิศวกรที่มีผลงานด้านการออกแบบ และก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 60 ปี และสินค้าที่ได้รับระบบมาตรฐาน มอก. จึงมั่นใจในคุณภาพผลงาน และคุณภาพสินค้า ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทต้องพัฒนา และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อนปัจจุบัน
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าล่วงเวลา - ปรับเงินเดือน - โบนัส - เบี้ยต่างจังหวัด
10
Contacts
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
399/100 หมู่ 13
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540