บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติญี่ปุ่น100%
มีความชำนาญในการผลิตชุดเกียร์ส่งกำลังสำหรับรถขับเคลื่อน4ล้อ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2011 เป็นบริษัท Tier 1
ที่ทำการผลิตชิ้นงานให้แก่บริษัทผู้ประกอบรถยนต์ระดับแนวหน้า
ของรถสัญชาติอเมริกันและสัญชาติญี่ปุ่น
สวัสดิการ
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ข้าวกลางวัน และค่าอาหารกะกลางคืน
 • - ค่าข้าวในการทำงานล่วงเวลา
 • - ค่ากะกลางคืน
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์
 • - รางวัลทำงานนาน
 • - และอื่นๆ ตามประกาศของบริษัทฯ
2 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
QA Engineer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จ.ชลบุรี
salary icon
ตามความสามารถและประสบการณ์
2. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จ.ชลบุรี
salary icon
ตามที่ตกลง
ติดต่อ
221/14 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-109-430-8
เว็บไซต์: www.uvc.co.jp
วิธีการเดินทาง
สอบถามการเดินทางในการสัมภาษณ์ทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 038-347018-20 ต่อ3502