โรงงานหล่อหลอมโลหะ
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด
188 ม.1
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.navakarnmetal.com