บริษัท นาโนแมก จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย, ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุนาโน
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาโนแมก จำกัด
628/110 หมู่บ้านสิริวลัย
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: http://www.nanolife-Thailand.com
ใช้งานแผนที่