1. บริษัท เบล็ส แอสเสท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร
2. บริษัท เบล็ส บิลด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน และอาคารทุกชนิด
3. บริษัท เบล็ส แอสเสท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร
นโยบายและวิสัยทัศน์
บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานกว่า 10 ปี บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้เป็นสำคัญ มีความมุ่งมั่นในการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สวัสดิการ
 • สวัสดิการพนักงาน
 • 1. กองทุนประกันสังคม
 • 2. กองทุนเงินทดแทน
 • 3. โบนัสประจำปี
 • 4. การขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 6. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานสมรส
 • 7. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร
 • 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติภัย
 • 9. เงินช่วยเหลือกรณีงานฌาปนกิจศพ
 • ครอบครัวพนักงาน
 • 10. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • 11. ประกันชีวิตและสุขภาพ
ติดต่อ
บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
609/154 ปากซอยนวมินทร์ 137 ถ.นวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-930-7155-8
แฟกซ์: 02-948-8304
เว็บไซต์: www.bagroup.co.th
วิธีการเดินทาง
 • รถเมล์ 95,95 ก,96,150,71,60,36 ก,115,70, 8