เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ.2521
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ เป็นบริษัทหนึ่งในเครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีทีผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร ได้แก่ การผลิต-จำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป ยา และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงชำแหละไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น แฮม ลูกชิ้นไส้กรอก ไก่ปรุงสุก ฯลฯ
สวัสดิการ
 • - เงินปรับประจำปี
 • - โบนัส
 • - เงินทุนการศึกษาบุตร
 • - เงินฌาปณกิจบิดา มารดา บุตร คู่สมรส
 • - เงินช่วยงานแต่ง
 • - เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าทักษะ
 • - อุปกรณ์ PPE
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ห้องพยาบาล
 • - รถรับส่ง
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 92
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: www.ktfood.co.th
วิธีการเดินทาง
 • - รถรับส่งเส้นทางสายวัดสน-บริษัท
 • - รถรับส่งเส้นทางท่าเรือพระสมุทรเจดีย์-บริษัท
 • - รถเมล์สาย 20
 • - รถตู้สายบางประแก้ว-พระสมุทรเจดีย์
ใช้งานแผนที่