JobThai
ไฮเออร์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำระดับโลก เรา คือ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตลอดจนเป็นผู้ผลิตสินค้าไอที เช่น โน๊ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของไฮเออร์ มีวางจำหน่ายในประเทศหลัก ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จอร์แดน ปากีสถาน ในขณะเดียวกันไฮเออร์ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ในทวีปหลักทั่วโลก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียด้วย ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนานี้ได้มีการรวบรวมทรัพยากรเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (Monday to Friday Working) - เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) - โบนัสประจำปี (Yearly Bonus) - เบี้ยขยัน (Diligence Allowance) - รถรับ-ส่งพนักงาน (Transportation Support) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (Tuition Child Welfare) - ค่ารักษาพยาบาล (Medical Welfare) - กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) - ประกันชีวิต (Life Insurance) - การปรับค่าจ้างประจำปี (Annual Wage Yearly Adjust) - งานปีใหม่ประจำปี (New Year Party) - ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Health Check)
ติดต่อ
HAIER : บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
446 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เว็บไซต์: http://www.haier.com/th
วิธีการเดินทาง
-ตามแผนที่กรณีรถยนตร์ส่วนตัว -รถตู้โดยสาร บางนา-กบินทร์บุรี -รถตู้โดยสาร รังสิต-กบินทร์บุรี -รถตู้โดยสาร อนุสาวรีย์ชัย-กบินทร์บุรี