JobThai
บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกของ CHINT SOLAR (ZHEJIANG) CO.,LTD. ประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ 88/1 หมู่ 9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 24120 ได้จดทะเบียน 1,827,200,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาท) เป็นบริษัทพลังงานใหม่ มีเทคโนโลยีสูง เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การผลิต การดำเนินงาน และการค้าขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่โรงงานเป็นแบบอัตโนมัติ ผลิตแผงโซลาร์เซลเป็นหลัก คาดว่าจะผลิตพลังงาน 700 MW ต่อปี ช่วงระยะแรกได้ 350 MW ต่อปี มีการขยายตลาดโดยการเปิดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศสเปน ประเทศเกาหลี ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ ที่ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซียก็มีเปิดโรงงานผลิตด้วย สำคัญที่สุดคือได้รับซื้อบริษัทไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขึ้นชื่อของประเทศเยอรมนี ให้การผลิตผลิตภัณฑ์มีความเป็นสากล สร้างจุดเด่นให้กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ และความสามารถในการก่อตั้งสถานีพลังงาน แล้วได้เป็นผู้เสนอแผนการแก้บัญหาด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย ได้ก่อตั้งสถานีพลังงานที่ประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ 2000กว่า MW จึงได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทการลงทุนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน บริษัทมีค่าตอบแทนสูง มีสวัสดิการที่สมบูรณ์ มีโรงอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย และห้องพยาบาลให้ด้วย ในเวลาเดียวกัน บริษัทมีการมุ่งเน้นในการสร้างความสามารถของพนักงานท้องถิ่น และในการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพี่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ทั้งยังได้ส่งเสริมการพัฒนาความสามัคคีซึ่งกันและกัน
สวัสดิการ
-ค่ารถ 1,000 บาท/เดือน -ค่าเช่าบ้าน 800 บาท/เดือน -ค่ากะ 50 บาท/กะ -ค่าอาหาร 100 บาท/วัน -เบี้ยขยัน 800 , 1,000 , 1,500 บาท ต่อเดือน -ค่าโทรศัพท์มือถือ (บางตำแหน่ง) -วันหยุดพักผ่อนประจำปี -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -ตรวจสุขภาพประจำปี -โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) -พื้นที่การทำงาน และโรงอาหารปรับอากาศ
8
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
88/1 หมู่ 9
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เว็บไซต์: http://www.astronergy.com