ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพัฒนา คอนสตัคชั่น
บริษัทเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดำเนิธุรกิจด้านหมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ธุรกิจโรงแรม กว่าแปดปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของภาคใต้ จนกระทั่งเราเริ่มเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ในวันนี้บริษัทฯจึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้าที่ต้องการสร้างความสำเร็จและพัฒนาภาคใต้ไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ
เงินเดือน ประกันสังคม โบนัส ยูนิฟอร์มบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพัฒนา คอนสตัคชั่น
74 ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000