JobThai
บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด
บริษัทตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี เป็น start up company ด้านการวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด
141 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาว์เวอร์ D ชั้น 5 ถ. พหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วิธีการเดินทาง
141 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร INC2 ทาวเวอร์ D ชั้น5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120