บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
ผลิต Specoialtools
สวัสดิการ
เงินสมทบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
306/1 ม.1
ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160
ใช้งานแผนที่