โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์: www.muids.mahidol.ac.th
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทางสาย 515