ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
ควบคุมงานตามที่รับมอบหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
50/50 ม.3
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถตู้: 1 รถตู้สายบางนา-บางบ่อ 2: รถตู้สายบางนา-เคหะบางพลี 3: รถเมล์สาย 133 - 132(เคหะบางพลีสีชมพู) 365(ปากน้ำ-บางปะกง)