บริษัท กรีนฟูดส์ เอเชีย จำกัด
บริษัท กรีนฟู้ดส์ เอเชีย จำกัด เป็น 1 ใน 2 รายที่ได้รับการรับรองจาก อย. และเป็นคนไทยเพียงรายเดียวที่ผ่าน อย. ผู้ผลิต "สารสกัดหญ้าหวาน" มีคุณภาพ โดยการส่งสมุนไพรหญ้าหวานจากเมืองไทยไปสกัดที่เกาหลี สร้างมาตรฐานสากล แล้วนำมาจำหน่ายในไทย
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนฟูดส์ เอเชีย จำกัด
455/424
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร