บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
ธุรกิจสิ่งทอ
สวัสดิการ
ชุดยูฟร์อม ที่พัก เที่ยวประจำปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ (บางตำแหน่งงาน) โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
58/8
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.nsc-industrial.com