บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
ธุรกิจสิ่งทอ
สวัสดิการ
  • ชุดยูฟร์อม
  • ที่พัก
  • เที่ยวประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • ประกันสังคม
  • ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
  • ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ (บางตำแหน่งงาน)
  • โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
58/8
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.nsc-industrial.com