บริษัท เจพีพี ฟาร์อีส จำกัด
บริษัท เจพีพี ฟาร์อีส จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ธาตุรองเสริม หน่ายลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • 1. ค่าอาหารกลางวัน
 • 2. ค่าที่พัก
 • 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • 4. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต
 • 5. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสมรส
 • 6. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานอุปสมบท
 • 7. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานคลอดบุตร
 • 8. รถยนต์+น้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
 • 9. ค่าโทรศัพท์
 • 10. เบี้ยเลี้ยงสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 11. ค่าที่พักสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 12. คอมมิชชั่น สำหรับพนักงานขาย
 • 13. ปรับเงินประจำปี
 • 14. โบนัส
 • 15. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 16. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 17. พักร้อนสูงสุด 10 วัน
 • 18. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 17.30 น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจพีพี ฟาร์อีส จำกัด
28 ถนนมอร์เตอร์เวย์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250