บริษัท เจพีพี ฟาร์อีส จำกัด
บริษัท เจพีพี ฟาร์อีส จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ธาตุรองเสริม หน่ายลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าที่พัก 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 4. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต 5. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสมรส 6. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานอุปสมบท 7. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานคลอดบุตร 8. รถยนต์+น้ำมันรถ (บางตำแหน่ง) 9. ค่าโทรศัพท์ 10. เบี้ยเลี้ยงสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ 11. ค่าที่พักสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ 12. คอมมิชชั่น สำหรับพนักงานขาย 13. ปรับเงินประจำปี 14. โบนัส 15. ท่องเที่ยวประจำปี 16. ตรวจสุขภาพประจำปี 17. พักร้อนสูงสุด 10 วัน 18. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 17.30 น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจพีพี ฟาร์อีส จำกัด
28 ถนนมอร์เตอร์เวย์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250