บริษัท พรีเมียร์ เอเชีย ลอว์ จำกัด
บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ทั้งกฏหมายไทย และ ดำเนินคดีในศาล รวมถึงการให้คำปรึกษา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ เอเชีย ลอว์ จำกัด
38/5 บ้านสวนเพลส อาคาร 2 ห้อง 219 หมู่5
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: www.premierasialaw.com