JobThai
บริษัท เอส ที เอส อินโนเวชั่นส์ จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายน้ำยาตรวจเชื้อจุลินทรีย์ อาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ (Lab)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอส ที เอส อินโนเวชั่นส์ จำกัด
807/70 ม.8
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130