PLT PLASTIC.CO.,LTD
ทืางบริษัทสามารถผลิตสินค้าพลาสติกได้หลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด สี ฯลฯ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ และ มีแบบตัวอย่างให้กับทางบริษัทฯ ทางเราจะสามารถแนะนำข้อมูลต่างๆให้กับทางลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจของทางลูกค้าได้ต่อไป
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PLT PLASTIC.CO.,LTD
30/4
ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: www.pltplastic.com