บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับโรงแรมและร้านอาหาร ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- Bonus - Provident Fund - ประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด
61/277 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.newsoft.co.th